Handelsbetingelser for virksomheder

Handelsbetingelser for virksomheder

Ver. #6 af 12. juni 2024

1. Generelt

Al brug af Personprofil sker i henhold til nærværende handelsbetingelser, samt Personprofil's databehandleraftale og privatlivspolitik. Denne accepteres af kunden, når der oprettes en virksomhedsprofil på Personprofil via siden https://personprofil.dk/opret-virksomhedsprofil.

1.1 Administrator af websitet

menthea ApS, Kamillevej 12, 4070 Kirke Hyllinge, mail@menthea.com, 8282 1212, CVR-nummer: 44502674.

2. Tegning af abonnement & priser

Kunden vælger den abonnementspakke der passer til kundens behov. En abonnementspakke til Personprofil tegnes for en måned eller et år ad gangen (abonnementsperioden).

Abonnementet forlænges automatisk med den tegnede abonnementsperiode, indtil abonnementet opsiges af kunden jf. punkt 5.

Såfremt kunden efterfølgende ønsker at opgradere eller nedgradere i abonnementspakke, sker dette via hjemmesiden under menupunktet abonnementer (kræver login).

2.1 Priser

Du finder en oversigt over priser og abonnemtspakker her: https://personprofil.dk/for-virksomheder/priser. Ved evt. prisjusteringer på abonnementer, vil dette blive varslet indenfor den normale opsigelsesperiode.

2.2. Pris ved sletning af en medarbejder

For hver gang virksomheden sletter en medarbejder for, at gøre plads til en ny, opkræves et gebyr på DKK 145 ex. moms.

3. Betaling af abonnement samt gebyr for slettede medarbejdere

3.1 Ny virksomhedskonto

Her genereres en elektronisk faktura som tilsendes kunden. Fakturaen opkræves for den resterende del af den aktuelle måned + den fulde valgte abonnementsperiode.

3.2 Igangværende abonnement

8 dage før ibrugtagning af en ny abonnementsperiode, genereres en elektronisk faktura som sendes kunden, indtil abonnementet opsiges jf. punkt 5. Fakturaen dækker udgiften for valgte abonnement samt gebyr for evt. slettede medarbejdere.

Fakturaer fra Personprofil udsendes med en betalingsfrist på 8 dg. netto.

Ved manglende betaling før den angivne betalingsfrist, betragtes dette som en misligholdelse af aftaleforholdet mellem Personprofil og kunden jf. punkt 8.

3.3 Ved registreret betalingskort

Det er også muligt at registrere virksomhedens betalingskort til AUTOMATISK betaling af abonnementet. Registreringen foregår over en SSL-krypteret forbindelse, som er godkendt af Freepay. Du kan registrere følgende kort: Dankort / Visa-dankort, MasterCard, Maestro & JBS.

Virksomheden trækkes automatisk på det registrerede betalingskort 8 dage før ibrugtagning af en ny abonnementsperiode. Der tilsendes automatisk en e-mail kvittering vedhæftet fakturakvitteringen for virksomhedens køb.

3.4 Fornyelse af betalingskort

Har virksomheden fået nyt kort, eller vil virksomhedens gældende kort snart udløbe, kan du tilføje et nyt kort i dit kontrolpanel under menupunktet Betalingskort (kræver login). Det gamle kort slettes automatisk, og erstattes af det nye betalingskort.

3.5 Alle ydelser købes af menthea ApS.

4. Fortrydelsesret

Dit abonnement er en online ydelse som ibrugtages i det øjeblik det er oprettet. Der er derfor ingen fortrydelsesret.

5. Ændringer i abonnementer og opsigelse

Alle abonnementspakker løber automatisk, indtil der sker ændring heraf i overensstemmelse med nærværende punkt.

5.1 Opgradering i pakke

Kunden kan til enhver tid opgradere sin abonnementspakke. Dette sker under menupunktet ”Abonnementer” i kundens kontrolpanel på Personprofil. En opgradering i abonnementspakke sker øjeblikkeligt. 

5.2 Nedgradering i pakke

En nedgradering af abonnementspakke sker pr. udgangen af den abonnementsperiode, kunden har tegnet.

Har kunden eksempelvis et 25-S abonnement med månedsbetaling og ønsker at nedgradere til 10-S abonnement, vil nedgraderingen træde i kraft ved udgangen af den efterfølgende måned (løbende måned + 1 måned).

Har kunden eksempelvis et 25-S abonnement med årsbetaling og ønsker at nedgradere til et 10-S abonnement, vil nedgraderingen træde i kraft når denne periode er udløbet.

5.3 Opsigelse af abonnement

Opsigelse sker under menupunktet ”Abonnementer” i kundens kontrolpanel på Personprofil.

5.3.1 Månedsabonnement: Løbende måned + 1 måneds opsigelse

5.3.1 Årsabonnement: Senest en måned før udløb af abonnementsperioden.

5.4 Sletning af konto

Er dit abonnement udløbet, kan du til enhver tid bestille en sletning af din konto og alle data registreret om virksomheden. Dette gøres under menupunktet "Slet virksomhedsprofil".

Herefter sendes en besked om den ønskede sletning af virksomhedens profil til Personprofil.dk. Virksomheden bliver kontaktet direkte når sletningen er gennemført (typisk 1-2 arbejdsdage).

6. Rettigheder og brugsret på Personprofil

Kunden er ansvarlig for, at Personprofil alene bruges til lovlige formål og at systemet ikke misbruges. Ved mistanke om dette, forholder Personprofil sig retten til øjeblikkeligt at slette profilen.

Ved oprettelse af abonnement på Personprofil opnår kunden brugsret til softwaren. Brugsretten er dog ikke eksklusiv. Brugsretten må ikke, uden udtrykkeligt samtykke fra Personprofil, overdrages til tredjemand.

Kunden har det fulde ansvar for de brugere, der gives adgang til systemet.

Personprofil's data, beskrivelser, billeder, generel funktionalitet, logoer m.v. som indgår i produktet, tilhører Personprofil og er beskyttet efter gældende lovgivning, herunder ophavsrets-, varemærke- og markedsføringsloven.

Det er ikke tilladt at skjule, fjerne eller ændre varemærker, produktinformation, angivelser om rettighedsforhold eller lignende.

7. Behandling af personoplysninger

Personprofil er dataansvarlig for de oplysninger, Personprofil behandler om brugere af Personprofil. Der henvises til privatlivspolitikken for Personprofil for yderligere oplysninger om Personprofil’s rolle som dataansvarlig.

Personprofil er databehandler for de oplysninger, der behandles i systemet om andre personer end brugerne af systemet. Der henvises til privatlivspolitikken for Personprofil for yderligere oplysninger om Personprofil’s rolle som databehandler.

Kunden kan tilgå en databehandleraftale, der fastsætter rettighederne og forpligtelserne for databehandlerforholdet mellem kunden og Personprofil.

7.1 Hosting & opbevaring af data

Vores website hostes af Speedio der har sine servere placeret i Danmark.

8. Misligholdelse

Såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser under denne aftale, er vi berettiget til at låse kundens adgang til Personprofil uden foregående varsel.

Kundens manglende betaling af forfaldne fakturaer, samt kundens ulovlige brug af det Personprofil vil altid blive anset som væsentlig misligholdelse.

9. Ansvarsfraskrivelser

Personprofil kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte følge eller opstå i relation til brugen af Personprofil.

Personprofil er ikke erstatningsansvarlig, ved manglende levering, afbrydelse eller andet, der skyldes forhold uden for Personprofil’s kontrol. Herunder f.eks. lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, krig, strejke eller lignende force majeure-situationer.

10. Tvister & værneting

Opstår der uenighed, eller anden form for tvist mellem Personprofil og kunden, skal uenigheden søges afgjort ved forhandling. Hvis parterne ikke kan nå til enighed ved en sådan forhandling, skal tvisten afgøres efter almindelig dansk ret ved byretten i Holbæk som første instans.

11. Ændring af forretningsbetingelser

Personprofil.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre disse forretningsbetingelser.

De til enhver tid gældende betingelser vil fremgå af https://personprofil.dk/for-virksomheder/handelsbetingelser.

+45 8181 9393

Hvorfor vælge DISC?

Priser

Kontakt os

Log ind

Opret konto

Vi er

Del siden på

Handelsbetingelser

Privatlivspolitik (GDPR)