Opret virksomhedskonto

Sideadministrator

(brugerlogin)

 

Handelsbetingelser for virksomheder

Ver. 1.0 af 01.03.2021

1. Om Personprofil for virksomheder

Personprofil.dk er et online feedback værktøj, der benyttes til at optimere performance for virksomheder.

Personprofil.dk udbydes af virksomheden Coach.dk Cvr. nr. 26 15 29 84.

Al brug af Personprofil.dk sker i henhold til nærværende handelsbetingelser, samt Personprofil.dk's databehandleraftale og privatlivspolitik, der accepteres af kunden, når der oprettes en virksomhedsprofil på Personprofil.dk via siden https://personprofil.dk/opret-virksomhedsprofil.

2. Tegning af abonnement & priser

Kunden tegner et abonnement via hjemmesiden https://personprofil.dk.

Kunden vælger den abonnementspakke der passer til kundens behov. En abonnementspakke til Personprofil.dk tegnes for en måned eller et år ad gangen (abonnementsperioden).

Abonnementet forlænges automatisk med den tegnede abonnementsperiode, indtil abonnementet opsiges af kunden jf. punkt 5.

Såfremt kunden efterfølgende ønsker at opgradere eller nedgradere i abonnementspakke, sker dette via hjemmesiden.

Priser

Du finder en oversigt over priser og abonnemtspakker her: https://personprofil.dk/for-virksomheder#priser

3. Betaling af abonnement

Ved tegning af abonnement via hjemmesiden betales der på 2 forskellige måder alt efter den abonnementsform kunden vælger:

Årsabonnement:

Her genereres en fysisk faktura som tilsendes kunden for det kommende år. Fakturaen indbetales via alm. bankoverførsel.

Månedsabonnement

Sidste hverdag i måneden opkræves kunden for den forgangne måned automatisk på kundens registrerede betalingskort.

Efterfølgende trækkes abonnementsbetalingen automatisk, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges jf. punkt 5.

Ved tegning af abonnement giver kunden samtykke til, at abonnementsbetalingen trækkes løbende, indtil abonnementet opsiges.

Betalingsmodulet i Personprofil.dk udbydes af Bambora. Personprofil.dk har indgået en databehandleraftale (Data Processing Agreement) med Bambora. Der henvises til Personprofil.dk's databehandleraftale for nærmere info om brug af underdatabehandlere.

Eventuelle omkostninger forbundet med betalingen er indeholdt i abonnementsprisen.

Opstår der betalingshindringer, så det ikke er muligt for Personprofil.dk automatisk at hæve abonnementsbetalingen på kundens kort, fremsendes en faktura til kunden. Betales denne faktura ikke inden den angivne betalingsfrist, betragtes det som en misligholdelse af aftaleforholdet mellem Personprofil.dk og kunden.

4. Fortrydelsesret

Personprofil tilbydes som et gratis abonnement i 30 dage. Herefter overgår abonnementet automatisk til et betalingsabonnemenet.

5. Ændringer i abonnementer og opsigelse

Alle abonnementspakker løber automatisk, indtil der sker ændring heraf i overensstemmelse med nærværende punkt.

Opgradering eller nedgradering i pakke:
Kunden kan til enhver tid opgradere og nedgradere i abonnementspakke. Dette sker under menupunktet ”abonnement” i kundens kontrolpanel på Personprofil.dk.

En opgradering i abonnementspakke, sker straks efter, at kunden har betalt herfor. En nedgradering af abonnementspakke sker pr. udgangen af den abonnementsperiode, kunden har tegnet.

Opsigelse af abonnement:
Alle abonnementspakker kan opsiges til udgangen af en abonnementsperiode med minimum en hel måneds varsel. Har kunden eksempelvis tegnet et abonnement med en abonnementsperiode på en måned, kan abonnementet til enhver tid opsiges pr. udgangen af en efterfølgende måned.

Opsigelse sker under punktet ”abonnement” i kundens kontrolpanel på Personprofil.dk.

6. Kundens brug af Personprofil.dk

Kunden er ansvarlig for, at Personprofil.dk alene bruges til lovlige formål, og at systemet ikke bruges til at sende ulovlige filer og beskeder, skadeligt software (virus) m.v.

7. Rettigheder

Ved tegning af abonnement på Personprofil.dk opnår kunden en brugsret til softwaren. 

Brugsretten er ikke eksklusiv. 

Brugsretten må ikke, uden udtrykkeligt samtykke fra Personprofil.dk, overdrages til tredjemand.

Kunden har det fulde ansvar for de brugere, der gives adgang til systemet.

Personprofil.dk ejer ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til Personprofil.dk.

Det er strengt forbudt at kopiere indhold fra Personprofil.dk.

8. Behandling af personoplysninger

Personprofil.dk er dataansvarlig for de oplysninger, Personprofil.dk behandler om brugere af Personprofil.dk. Der henvises til privatlivspolitikken for Personprofil.dk for yderligere oplysninger om Personprofil.dk’ rolle som dataansvarlig.

Personprofil.dk er databehandler for de oplysninger, der behandles i systemet om andre personer end brugerne af systemet. Der henvises til privatlivspolitikken for Personprofil.dk for yderligere oplysninger om Personprofil.dk’ rolle som databehandler.

Kunden modtager en databehandleraftale, der fastsætter rettighederne og forpligtelserne for databehandlerforholdet mellem kunden og Personprofil.dk, så snart kunden har tegnet et abonnement på Personprofil.dk.

9. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen på Personprofil.dk kan begge parter opsige aftalen med 14 dages varsel. Manglende betaling er altid at betragte som væsentlig misligholdelse.

10. Ansvarsfraskrivelser

Personprofil.dk kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte følge eller opstå i relation til brugen af Personprofil.dk.

Personprofil.dk er ikke erstatningsansvarlig, ved manglende levering, afbrydelse eller andet, der skyldes forhold uden for Personprofil.dk’ kontrol. Herunder f.eks. lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, krig, strejke eller lignende force majeure-situationer.

11. Tvister & værneting

Opstår der uenighed, eller anden form for tvist mellem Personprofil.dk og kunden, skal uenigheden søges afgjort ved forhandling. Hvis parterne ikke kan nå til enighed ved en sådan forhandling, skal tvisten afgøres efter almindelig dansk ret ved byretten i Holbæk som første instans.

12. Ændring af forretningsbetingelser

Personprofil.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre disse forretningsbetingelser.

De til enhver tid gældende betingelser vil fremgå af https://personprofil.dk/terms/company og tilsendes direkte til alle abonnementskunderne.

 

Persondatapolitik (GDPR)

Når du færdes på personprofil.dk's hjemmeside accepterer du samtidig nedenstående persondatapolitik:

Administrator og ejer websitet

Coach.dk
v/Theis Askling
mail@personprofil.dk  /  8181 9393
Balance-Huset
Nygade 12A
4300 Holbæk
Cvr. nr. 26152984

Dataopbevaring

Vi indsamler de oplysninger, du selv indtaster, når du laver en profil hos os og/eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.

For private

Det drejer sig om:

 • Navn / Firma
 • Titel
 • Tlf. (frivilligt)
 • E-mail (så vi kan sende dine logininformationer retur)
 • Køn (anvendes til analyse)

For virksomheder

 • Navn
 • Adresse
 • Portnummer & by
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Hjemmeside

Udover dette, gemmes informationer om oprettede teams, udsendte invitationer og tilknyttede medarbejdere.

Ved tilmelding af nyhedsbrev er det kun navn og emailadresse.

Derudover indsamles data om din færden på hjemmesiden. Se mere under Cookie- og privatlivspolitik.

Formål med indsamling af oplysninger

Formålet med indsamling af dine oplysninger er:

 • vi sikrer os, at du ikke er en robot og at vi dermed sikrer os imod SPAM
 • vi kan give dig adgang til din helt egen personlige profilside, hvor du løbende kan samle dine testresultater og se om din profiltype ændrer sig over tid

Derudover indsamler vi oplysninger om dig og de brugere, der færdes på vores side. Oplysningerne bruges til at forbedre vores produkter og services, at tilpasse indholdet til dine interesser samt til statistiske formål.

Videregivelse af data til 3. part

De oplysninger, du selv har indtastet, er synlige på vores hjemmeside. Derudover videregiver vi ikke oplysninger til 3. part, med mindre du har givet tilladelse hertil eller persondataloven undtagelsesvist tilllader videregivelse af generelle kundeoplysninger.

Tidsrum for opbevaring

Persondata slettes eller anonymiseres efterhånden, som de formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Hvis du ikke længere ønsker at have en profil på vores hjemmeside, kan du slette din profil jf. retningslinjerne i afsnittet Retten til at tilbagekalde samtykke nedenfor.

Beskyttelse af dine oplysninger

Dine data opbevarers i en kodeordssikret database. Det er kun personer ansat hos Coach.dk, der kan komme til databasen. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende med henblik på at sikre en sikker og fortrolig håndtering af oplysningerne.

Vores hjemmeside og database hostes hos Hostinger, på deres server i Holland og Hostinger lever op til GDPR’s regler.

Ved eventuelt datanedbrud vil din profil blive gendannet til sidste nye backup. Du vil få besked om, hvilken backup, vi har gendannet til, og vi vil henstille til, at du tjekker op på, om du har mistet data i forbindelse med datanedbruddet.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid slette din profil / virksomhedsprofil samt tilhørende gennemførte tests:

 1. Login ind på din profil her »
 2. Klik på menupunktet Indstillinger
 3. Vælg menupunktet Slet profil
 4. Du sletter din profil endeligt ved at klikke på knappen Slet og bekræfte dit valg

Retten til at klage

Man kan til enhver tid klage over de opbevarede oplysninger ved at sende en mail til mail@personprofil.dk. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til os på mail@personprofil.dk eller på telefonnummer 8181 9393.


 

Cookie- og privatlivspolitik

Når du besøger en hjemmeside, vil der som regel blive indsamlet nogle oplysninger om dig, som kan bruges til at forbedre indholdet. F.eks er det interessant for os at følge med i, hvilke sider på vores hjemmeside, der får mest trafik, fordi det fortæller os noget om, hvilke emner vores potentielle kunder er mest interesseret i.

Nedenfor fortæller vi lidt mere om, hvilke oplysninger der indsamles og hvad de bruges til. Det kan godt blive lidt teknisk, men helt overordnet handler det om, at vi prøver at få en fornemmelse af, hvad du godt kan lide på vores hjemmeside, så vi bedre kan målrette vores indhold og vores annoncer til dig, der rent faktisk er interesseret i det, vi laver. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af vores hjemmeside.

Vedr. Cookies

Vores hjemmeside anvender de såkaldte ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og evt. målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt, at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Websitet indeholder cookies fra tredjepart, der omfatter Google.

Du kan fravælge cookies fra Google her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vedr. personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi (eller Google) en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved at du klikker ind på noget af vores indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, eller i øvrigt bruger vores services eller foretager køb via websitet.

Det er typisk følgende typer af oplysninger, der bliver indsamlet og behandlet: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login, tilmelding til nyhedsbrev eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har selvfølgelig truffet både nogle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne, og de må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU og USA. USA er klassificeret som sikkert tredjeland.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@coach.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 


 

Nyhedsbrevsabbonent

Tilmelding

Vi benytter Campaign Monitor til at skrive og udsende nyhedsbreve fra. Det betyder, at vi automatisk gennem Campaign Monitor har styr på dato og sted for, hvornår og hvor vores modtagere har tilmeldt sig.

Samtykke
Vi sender kun nyhedsbreve til dem, der selv har tilmeldt sig via Campaign Monitor.

Afmelding
Det er meget nemt at afmelde sig nyhedsbrevet. Det er bare at klikke på linket “Afmeld” nederst i nyhedsbrevet. Herefter sletter vi dine oplysninger.

Relevans
Vi opbevarer kun navn og e-mail i forbindelse med vores nyhedsbreve.

Diskretion
Det er ikke muligt for nogen nyhedsbrevsmodtagere at se andre modtageres mailadresser. Det sørger Campaign Monitor for.

Procedurer
Mailkorrespondance i forbindelse med nyhedsbreve slettes efter max et år.

Databehandleraftale
Vi har en databehandleraftale hos Campaign Monitor.

Anmeldelsespligt
Da vi har vores oplysninger liggende hos Campaign Monitor, og ikke på vores computere, er det ikke sandsynligt, at vi vil blive udsat for sikkerhedsbrud i forbindelse med nyhedsbreve. Skulle det alligevel ske, at vores IT-system bliver hacket på en måde, så vi mistænker, at navne og e-mailadresser er blevet synlige, vil vi naturligvis straks anmelde databruddet til Datatilsynet samt de berørte personer.

Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA jf. Google Privatlivspolitik og Vilkår for brug