Vores gratis personprofiltest udbydes på dansk Our free profile test is offered in english

Handelsbetingelser for virksomheder

Ver. 1.0 af 01.03.2021

1. Om Personprofil for virksomheder

Personprofil.dk er et online feedback værktøj, der benyttes til at optimere performance for virksomheder.

Personprofil.dk udbydes af virksomheden Coach.dk Cvr. nr. 26 15 29 84.

Al brug af Personprofil.dk sker i henhold til nærværende handelsbetingelser, samt Personprofil.dk's databehandleraftale og privatlivspolitik, der accepteres af kunden, når der oprettes en virksomhedsprofil på Personprofil.dk via siden https://personprofil.dk/opret-virksomhedsprofil.

2. Tegning af abonnement & priser

Kunden tegner et abonnement via hjemmesiden https://personprofil.dk.

Kunden vælger den abonnementspakke der passer til kundens behov. En abonnementspakke til Personprofil.dk tegnes for en måned eller et år ad gangen (abonnementsperioden).

Abonnementet forlænges automatisk med den tegnede abonnementsperiode, indtil abonnementet opsiges af kunden jf. punkt 5.

Såfremt kunden efterfølgende ønsker at opgradere eller nedgradere i abonnementspakke, sker dette via hjemmesiden.

Priser

Du finder en oversigt over priser og abonnemtspakker her: https://personprofil.dk/for-virksomheder#priser

3. Betaling af abonnement

Ved tegning af abonnement via hjemmesiden betales der på 2 forskellige måder alt efter den abonnementsform kunden vælger:

Årsabonnement:

Her genereres en fysisk faktura som tilsendes kunden for det kommende år. Fakturaen indbetales via alm. bankoverførsel.

Månedsabonnement

Sidste hverdag i måneden opkræves kunden for den forgangne måned automatisk på kundens registrerede betalingskort.

Efterfølgende trækkes abonnementsbetalingen automatisk, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges jf. punkt 5.

Ved tegning af abonnement giver kunden samtykke til, at abonnementsbetalingen trækkes løbende, indtil abonnementet opsiges.

Betalingsmodulet i Personprofil.dk udbydes af Bambora. Personprofil.dk har indgået en databehandleraftale (Data Processing Agreement) med Bambora. Der henvises til Personprofil.dk's databehandleraftale for nærmere info om brug af underdatabehandlere.

Eventuelle omkostninger forbundet med betalingen er indeholdt i abonnementsprisen.

Opstår der betalingshindringer, så det ikke er muligt for Personprofil.dk automatisk at hæve abonnementsbetalingen på kundens kort, fremsendes en faktura til kunden. Betales denne faktura ikke inden den angivne betalingsfrist, betragtes det som en misligholdelse af aftaleforholdet mellem Personprofil.dk og kunden.

4. Fortrydelsesret

Personprofil tilbydes som et gratis abonnement i 30 dage. Herefter overgår abonnementet automatisk til et betalingsabonnemenet.

5. Ændringer i abonnementer og opsigelse

Alle abonnementspakker løber automatisk, indtil der sker ændring heraf i overensstemmelse med nærværende punkt.

Opgradering eller nedgradering i pakke:
Kunden kan til enhver tid opgradere og nedgradere i abonnementspakke. Dette sker under menupunktet ”abonnement” i kundens kontrolpanel på Personprofil.dk.

En opgradering i abonnementspakke, sker straks efter, at kunden har betalt herfor. En nedgradering af abonnementspakke sker pr. udgangen af den abonnementsperiode, kunden har tegnet.

Opsigelse af abonnement:
Alle abonnementspakker kan opsiges til udgangen af en abonnementsperiode med minimum en hel måneds varsel. Har kunden eksempelvis tegnet et abonnement med en abonnementsperiode på en måned, kan abonnementet til enhver tid opsiges pr. udgangen af en efterfølgende måned.

Opsigelse sker under punktet ”abonnement” i kundens kontrolpanel på Personprofil.dk.

6. Kundens brug af Personprofil.dk

Kunden er ansvarlig for, at Personprofil.dk alene bruges til lovlige formål, og at systemet ikke bruges til at sende ulovlige filer og beskeder, skadeligt software (virus) m.v.

7. Rettigheder

Ved tegning af abonnement på Personprofil.dk opnår kunden en brugsret til softwaren. 

Brugsretten er ikke eksklusiv. 

Brugsretten må ikke, uden udtrykkeligt samtykke fra Personprofil.dk, overdrages til tredjemand.

Kunden har det fulde ansvar for de brugere, der gives adgang til systemet.

Personprofil.dk ejer ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til Personprofil.dk.

Det er strengt forbudt at kopiere indhold fra Personprofil.dk.

8. Behandling af personoplysninger

Personprofil.dk er dataansvarlig for de oplysninger, Personprofil.dk behandler om brugere af Personprofil.dk. Der henvises til privatlivspolitikken for Personprofil.dk for yderligere oplysninger om Personprofil.dk’ rolle som dataansvarlig.

Personprofil.dk er databehandler for de oplysninger, der behandles i systemet om andre personer end brugerne af systemet. Der henvises til privatlivspolitikken for Personprofil.dk for yderligere oplysninger om Personprofil.dk’ rolle som databehandler.

Kunden modtager en databehandleraftale, der fastsætter rettighederne og forpligtelserne for databehandlerforholdet mellem kunden og Personprofil.dk, så snart kunden har tegnet et abonnement på Personprofil.dk.

9. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen på Personprofil.dk kan begge parter opsige aftalen med 14 dages varsel. Manglende betaling er altid at betragte som væsentlig misligholdelse.

10. Ansvarsfraskrivelser

Personprofil.dk kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte følge eller opstå i relation til brugen af Personprofil.dk.

Personprofil.dk er ikke erstatningsansvarlig, ved manglende levering, afbrydelse eller andet, der skyldes forhold uden for Personprofil.dk’ kontrol. Herunder f.eks. lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, krig, strejke eller lignende force majeure-situationer.

11. Tvister & værneting

Opstår der uenighed, eller anden form for tvist mellem Personprofil.dk og kunden, skal uenigheden søges afgjort ved forhandling. Hvis parterne ikke kan nå til enighed ved en sådan forhandling, skal tvisten afgøres efter almindelig dansk ret ved byretten i Holbæk som første instans.

12. Ændring af forretningsbetingelser

Personprofil.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre disse forretningsbetingelser.

De til enhver tid gældende betingelser vil fremgå af https://personprofil.dk/terms/company og tilsendes direkte til alle abonnementskunderne.

PERSONPROFIL.DK

Tag testen

Om testen

Kontakt os

Om os

FOR PRIVATE

Log ind

Opret profil

Vilkår for brug

Persondatapolitik (GDPR)

FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

Opret profil

Vi søger testere

Del denne test på: